Απάντηση στη Δημοτική Κίνηση “Κοζάνη Τόπος να Ζεις”