Απάντηση της Προέδρου του Δ. Σ. Νούλας Τουμπουλίδου