Απαλλαγή καταβολής τροφείων και ανταποδοτικών τελών