Αποκατάσταση πεζοδρομίων και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς