Αυτοί που μας κληροδότησαν τις οφειλές του Αναψυκτηρίου