Αφιέρωμα στο μεγαλύτερο Δήμο της Δυτικής Μακεδονίας