Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα : «Ο διαρκής Αγώνας για την Απελευθέρωση στη Δυτική Μακεδονία 1821 – 1912»