Για την εξαγγελία της κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200 MW