Για το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο που αναζητά ο Δήμος Κοζάνης στην μετά λιγνίτη εποχή μίλησε