Δήμος Κοζάνης για «Cut & Cover»: Κάποιοι μένουν μονίμως στα λόγια