ΔΕΥΑΚ: Μελέτη για τον προσδιορισμό των ζωνών προστασίας των έργων υδροληψίας.