Διαβούλευση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης