Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Η στήριξη της κτηνοτροφίας περνά μέσα από μικρές