Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων στο κτήριο του πρώην Δημαρχείου Δημητρίου Υψηλάντη