Δωρεά 6.000 βιβλίων και 1.000 περιοδικών στη Βιβλιοθήκη μας