Δύο παράλληλες λαϊκές αγορές θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στην Κοζάνη