Είμαστε πρώτοι σε «αντίσταση στην αλλαγή» με μεγάλη διαφορά