Εμβολιάστηκαν οι εργαζόμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»