Επίσκεψη του πρόεδρου του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου