Επανατοποθέτηση του ανδριάντα του Μητροπολίτη Ιωακείμ στην θέση