Επανατοποθέτηση των πορτρέτων των μεγάλων ευεργετών Δημητρίου & Κωνσταντίνου Κοβεντάρου