Ημερίδα με τίτλο: «Μεταλιγνιτική εποχή: Το μέλλον του τόπου μου»