Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων