Κοζάνη: Έξυπνη Πόλη – Μαθητικός & Φοιτητικός Διαγωνισμός Προγραμματισμού «Παράθυρο στο Μέλλον»