Μελέτη σκοπιμότητας του Δήμου Κοζάνης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή