με θέμα «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη»