Μια οφειλόμενη απάντηση σε όσους προσποιούνται άγνοια