Νέο Νοσοκομείο Κοζάνης

Σύσκεψη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, παρουσία του Υπουργού Υγείας.