Ο Δήμος Κοζάνης στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών