Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει στην Εβδομάδα δράσης Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ