προσβασιμότητα των αποφάσεων Δ.Σ. για άτομα με αναπηρία