Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους