Σε εξέλιξη το Συνέδριο Κλιματικής Ουδετερότητας στην αίθουσα “Κοβεντάρειο”