Σιδερά-Λιβερά: Προς αποκατάσταση οι φθορές από την κίνηση βαρέων οχημάτων