Συζήτηση για τα προβλήματα των λαϊκών αγορών κατά την περίοδο της πανδημίας