Συνάντηση με την Υφυπουργό αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας κας Ζωής Ράπτη