Σύσκεψη για τη βελτίωση του αρδευτικού δικτύου Ρυακίου