Το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται στο πλευρό των Αγροτών και των Κτηνοτρόφων