«Το νέο νοσοκομείο στον κόμβο της Εγνατίας Οδού είναι η απαίτηση όλων μας»