Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Δήμος Κοζάνης και των Special Olympics Hellas