Υπογραφή της σύμβασης του έργου βελτίωσης της οδικής ασφάλειας