1ο Βραβείο στο Δήμο Κοζάνης για την ανακύκλωση από τα Green Awards του Economist