1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση και την Ενέργεια