Λάζαρος Μαλούτας: «Ξέρουμε τον τρόπο για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος»

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να είναι μόνο όμορφα λόγια και ευχολόγια. Πάνω απ’ όλα χρειάζονται έργα και πράξεις.

Πριν χρόνια, ξεκινήσαμε την ανακύκλωση και ο Δήμος Κοζάνης έγινε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα στον τομέα αυτό, με βάση τον πληθυσμό μας. Πρωτοστατήσαμε στη δημιουργία της ΔΙΑΔΥΜΑ που έλυσε οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη τη Δυτική Μακεδονί- μια απ’ τις λίγες Περιφέρειες που δεν επιβαρύνει τη χώρα μας με πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Κατασκευάσαμε την τηλεθέρμανση που εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων κατήργησε και τις κεντρικές θερμάνσεις που ρύπαιναν το αστικό περιβάλλον.

«Μπορεί κάποιοι να τα θεωρούν όλα αυτά αυτονόητα, αλλά δόθηκε ένας πραγματικός αγώνας και δουλέψαμε πολλοί άνθρωποι σκληρά για να τα πετύχουμε» δηλώνει σήμερα ο Λάζαρος Μαλούτας, υποψήφιος Δήμαρχος Κοζάνης.  Και συνεχίζει λέγοντας «Φυσικά δεν θα σταματήσουμε εδώ καθώς το περιβάλλον έχει ανάγκη τη συνεχή φροντίδα μας. Γι’ αυτό εμείς στην ΕΝΟΤΗΤΑ στηρίζουμε έργα, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που:

  • υιοθετούν μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης τα οποία σέβονται το φυσικό περιβάλλον χωρίς κατασπατάληση των φυσικών πόρων, όπως θερμοκήπια με χρήση τηλεθέρμανσης, υποδομές για υδροπονία και άρδευση,
  • βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας για εξάλειψη των αποβλήτων, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλού κόστους, στην προώθηση συνεργασιών με καλές πρακτικές, όπως πρωτοποριακά εφαρμόσαμε με τη ΔΙΑΔΥΜΑ,
  • προωθούν την ηλεκτροκίνηση,
  • κατοχυρώνουν την ομαλή ενεργειακή μετάβαση αξιοποιώντας τα βιοκαύσιμα, τις Ενεργειακές Κοινότητες, την προώθηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών,
  • προάγουν τη «βιώσιμη και έξυπνη» αγροτική ανάπτυξη με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, στις νέες και βιολογικές καλλιέργειες, στη χρήση νέας τεχνολογίας για έλεγχο των καλλιεργειών,
  • προωθούν την ανακύκλωση υλικών και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος,
  • βασίζονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο έχει εκπονηθεί, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί.

Είμαστε αποφασισμένοι και γνωρίζουμε τον τρόπο πώς να προστατέψουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται το περιβάλλον μας. Οδηγός μας σ’ αυτή την προσπάθεια τα όσα πετύχαμε μέχρι τώρα».