Υπογειοποιούνται ΟΛΟΙ οι σταθμοί Mέσης Tάσης του ΔΕΔΔΗΕ στην πόλη

 

Στην κατασκευή νέων υπόγειων υποσταθμών μέσης τάσης στην πόλης της Κοζάνης, προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ.

Στην κατεύθυνση της αισθητικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, αλλά και για την ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια ο Δήμος Κοζάνης με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 231/2021, σε στενή συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, διαθέτει όλες τις απαραίτητες εκτάσεις ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει στην κατασκευή των νέων υπόγειων υποσταθμών.

Η συνεργασία αυτή των δύο φορέων συνιστά μια ολοκληρωμένη και συνολική παρέμβαση με συγκεκριμένα αποτελέσματα για τον πολίτη και την πόλη.

«Η αισθητική και λειτουργία των σύγχρονων πόλεων απαιτεί τη χρήση υπόγειων δικτύων ρεύματος. Οι στύλοι με τις υπαίθριες εγκαταστάσεις μετασχηματιστών και τα εναέρια δίκτυα μεταφοράς ρεύματος δημιουργούν μια κατάσταση που είναι πιθανό να επιβαρύνει την ποιότητα ζωής, την προστασία της υγείας και το περιβάλλον.

Η υπογειοποίηση τμημάτων των υφιστάμενων δικτύων δηλαδή η κατάργηση του εναέριου δικτύου (π.χ. ξύλινοι στύλοι κ.λπ.) και η αντικατάστασή του με ένα υπόγειο δίκτυο στην πόλη, είναι ένα έργο που συνδυάζει τη διασφάλιση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και την αναβάθμιση αισθητικά της εικόνας της πόλης», υπογράμμισε ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, ο κ. Μαλούτας συναντήθηκε με τον Διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ Κοζάνης κ. Δημήτρη Λιάνα, όπου συζήτησαν τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν από την κατασκευή των νέων υποσταθμών.

Πιο συγκεκριμένα, η υπογειοποίηση του δικτύου αναμένεται να οδηγήσει σε μια σειρά ωφελειών, καθώς μεταξύ άλλων:

•              Παρουσιάζει βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε κλιματικές αλλαγές και ακραία καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε λιγότερες δυσλειτουργίες του δικτύου, και συνεπώς μειώνουν το κόστος συντήρησής του, τακτικής ή έκτακτης ανάγκης, αλλά και βελτιώνουν τους δείκτες ποιότητας ενέργειας. Το υπόγειο δίκτυο δεν είναι ευαίσθητο σε ζημιές από καιρικές συνθήκες (άνεμος, καταιγίδες, κλπ.), δεν επηρεάζεται από πυρκαγιές και δεν υφίσταται ζημιές από τροχαία ατυχήματα.

•              Δεν επηρεάζεται από τη βλάστηση της περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένο, ενώ με τον τρόπο αυτό συμβάλει στην μείωση του κόστους συντήρησής του.

•              Δεν είναι ευάλωτο στην αλληλεπίδραση με την πανίδα της περιοχής, και ιδίως τα πτηνά, ενώ με τον τρόπο αυτό προστατεύονται τα ζώα από τους ανθρωπογενείς κινδύνους που διατρέχουν, τόσο σε αστικές όσο και σε περιαστικές και δασικές εκτάσεις.

•          Μειώνονται οι διακοπές ρεύματος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, δημιουργώντας θετικό οικονομικό αντίκτυπο, αλλά και αυξημένη ικανοποίηση των πελατών.

•              Η μείωση των αστοχιών βοηθά στην αναβάθμιση της αξιοπιστίας του δικτύου και της ποιότητας της ενεργειακής υπηρεσίας προς τον πελάτη.

•              Η περιοχή γίνεται ελκυστικότερη αισθητικά καθώς βελτιώνεται το συνολικό αστικό περιβάλλον. Η αισθητική αναβάθμιση, έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο διότι αναδεικνύονται κτήρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, αναβαθμίζονται λειτουργικά και αισθητικά ολόκληρες αστικές περιοχές/γειτονιές, ενισχύεται η προβολή περιοχών, δρομολογούνται έργα αστικής κινητικότητας (διαπλάτυνση δρόμων, πεζοδρόμιων, χρήση κοινόχρηστων δημόσιων χώρων, κλπ.).

•              Δεν υπάρχει ανάγκη για συστηματική επίβλεψη και συντήρηση, μειώνοντας τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας.