Διαχρονική και έμπρακτη η στήριξη στα άτομα με αναπηρία