κιγκλιδώματα προστασίας και διαβάσεις πεζών αποκτά η Κοινότητα Βατερού