Λάζαρου Μαλούτα με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρο Κόπτση