Λ. Μαλούτας: «Ο κ. Ιωαννίδης παραμένει εγκλωβισμένος στην απραξία»