Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Λευκόβρυσης